Bergen Limburg

Onze sponsoren

EcofuelsHughoVan VegchelLandelijke WonenHPVan Rijen Training&AdviesLeukermeerDe VlinderLaarakkerLitjesDe Smid

Aijen, Bergen en Siebengewald

De volgende drie kernen met gewenste woningbouwmogelijkheden zijn Aijen, Bergen en Siebengewald.

Aijen

Aijen

Er zijn twee plekken waar heel passend woningbouw mogelijk is.

Bij de kapel, waarbij naast de bestaande vrijstaande woningen nog vier vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden, die tevens binnendijks liggen. Hierdoor komt de kapel iets meer centraal te liggen met mooie bebouwing.

02 Aijen kopie  01 Aijen kopie

Tussen horeca D'n Boggerd op Kampweg 1 en Aijen 4B. In het noorden aansluitend op het particuliere bouwterrein achter de Wethouder Kortingstraat. Eventueel kan de weg hierop aansluiten, waarmee het dorp een nieuwe doorlopende straat rijker wordt. Dit terrein vult het gat tussen de bestaande bebouwing binnen de bebouwde kom. Op de tekening is voorlopig uitgegaan van drie vrijstaande huizen, maar op die locatie zijn ook zes tiny houses of starters/seniorenwoningen mogelijk, afhankelijk van de behoefte. De 2-onder-1-kap woningen aan de straatzijde lijken wel een goede definitieve optie.

Bergen

Een rijtjeswoonwijk in Bergen doet afbreuk aan het dorpskarakter, daarom is hier uitgegaan van enkele twee-onder-eenkap- of vrijstaande woningen of de mogelijkheid voor starters/seniorenwoningen aan de Groenekruissingel tegenover de nummers 36-40. Er is nu nog uitgegaan van een mix van twee vrijstaande woningen en zes maal twee-onder-eenkap op een woonerf. Afhankelijk van de behoefte kan er dus gekozen worden welke invulling het beste is.

Bergen 03 Bergen kopie

Siebengewald

Het betreft het grote terrein tussen de Gaesdoncksestraat/Augustinusweg/Processieweg. Het is een groot terrein waarvan nu maar een klein deel nodig is. Het zal in fases op de markt gebracht worden. Invulling zal op basis van de ingeschatte behoefte maximaal vijftig huizen voor de komende tien jaar zijn. Hierbij gaat het om acht vrije kavels aan de Augustinusweg en tweeënveertig huizen aan de Processieweg. Op deze laatste locatie zal het merendeel uit twee-onder-een kap woningen mogen bestaan, daar hier de meeste behoefte aan is. Een klein deel zal starters- en seniorenwoningen omvatten. 

Het voordeel van het bebouwen van dit terrein is dat het in de kern ligt, nabij alle voorzieningen én dat het nog onbebouwd is waardoor de aankoopkosten beperkt blijven om daar betaalbare woningen te kunnen bouwen. Daarnaast biedt het een goede gelegenheid om een mix van gewenste woningen te realiseren op basis van de behoefte.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.